Nastka Gonera
DIRECTOR
Michał Bulik
DIRECTOR
Konqubinat
DIRECTOR
Piotr Janowski
DIRECTOR
Tomek Konecki
DIRECTOR
Adrian Chudek
DIRECTOR
mBank / AXA

director: Łukasz Zabłocki | HART Warsaw

dop: Piotr Uznański | HART Warsaw
production design:  Zuza Słomińska | HART Warsaw
set assist: Aleksandra Gimla
stylist: Dorota Magdziarz
stylist assist: Maciej Dąbroś
edit: Andrzej Juraszczyk/Irek Grzyb
color: Łukasz Huptyś
post: ColorOffOn

Produced by Flota Filmowa
Dariusz Mięsak
Jacek Góral
Rafał Chabasiński
Kinga Tulik